Valikko  

  Rekisteröidy  

  Kirjaudu  
SubFinland
Uutiset: Kuukauden aktiivi:
 

Suomentamisen alkeet 2: Suomentaminen

Nyt kun olemme ilmoittautuneet mukaan tekstien tekemiseen sekä saaneet tarvittavat ohjelmat on aika aloittaa itse suomennos.

Tekstit ovat siis laduttuna mikäli seurasit Suomentamisen alkeita 1 ohjeita.

Ensin asetamme ajan muodon "kehykseksi" (helpompi seurata)

Muoto -> Kehykset

 

Nyt voimmekin aloittaa itse suomentamisen. Huomaa, että suomentaminen ei ole jokaisen sanan kääntämistä vaan taiteilua kääntämisen ja kielellisen akrobatian välillä ;)

Suomentaminen koostuu loppujen lopuksi aika monestakin eri asiasta, eli ei pelkästään suomentamisesta.

- Tekstitys alkaa isolla kirjaimella ja päättyy pisteeseen. Isolla kirjoitetaan erisnimet, tietyin säännöin moniosaiset erisnimet, kirjeen vastaanottajat, kristinuskon Jumalaa ja Kristusta tarkoittavat sanat mikäli nämä ei ole yleissanoja, joidenkin vanhojen laitosten nimet.

Esimerkiksi: Antiikin Kreikan jumalat asuivat Olympoksella.

 

YHDYSSANAT

- Yhdyssanat kirjoitetaan kielioppisääntöjen mukaan. OCR-tiedosto korjaa osan näistä. Jos sanaparin väliin ei sovi -kin, sanat kirjoitetaan yhteen.

Esimerkiksi: Seuraeläinkin, virkamiestenkin lakko.

- Yhdysmerkkiä käytetään yhdyssanan osien välissä jos,

  1. Osien rajalla on sama vokaali (keski-ikä)
  2. Yhdysosat ovat rinnasteisia (parturi-kampaamo)
  3. Jompikumpi on erisnimi (Pekka-eno)
  4. Jompikumpi on osan lyhenne, numero, kirjain tai joku muu merkki (HIV-testi)
  5. Yhdyssanan toinen osa on jätetty toistamatta. (Pariisin- tai Rooman-matka)
  6. Alkuosa on kieltosana ei tai harvinainen vieraskielinen sana. (sioux-intiaani)
  7. Maantieteelliset nimet ovat useimmiten yhdyssanoja (Lähi-itä)

 

LYHENTEET

- Poikkeuksellisesti vältetään lyhenteiden käyttöä

Esimerkiksi herra, neiti, tohtori.

 

NUMEROT

- Kymmentä pienemmät perusluvut ja suuretkin lyhyet tasaluvut (sata, tuhat, miljoona) kirjoitetaan yleensä kirjaimin.

Esimerkiksi: Nämä kirjoitukset ovat yli sata vuotta vanhoja.

-  Suuret luvut ryhmitellään yleensä kolmen ryhmiin ja nämä erotellaan aina välilyönnillä. Tuhaterottimena on siis AINA välilyönti.

Esimerkiksi: Satatuhatta = 100 000, Miljoona = 1 000 000

Käyttäkää kuitenkin järkeä - numeroista rivimäärät eivät kasva, mikäli ne kirjoitetaan numeroin.

Lisätietoa numeroiden ja lukujen kirjoittamisesta löytyy TÄSTÄ LINKISTÄ

 

PILKUT

- Pilkun pääsääntö: Virkkeen lauseiden välissä on yleensä pilkku. Pilkkua ei käytetä päälauseiden välissä, jos niillä on yhteinen toistamaton lauseen jäsen ja niitä samalla yhdistää jokin konjunktioista ja, sekä, sekä - että, -kä, eli tai joko - tai, vai, mutta, vaan. Rinnasteiset lauseenjäsenet erotetaan pilkulla, jos välissä ei ole edellä mainittuja konjunktioita.

Esimerkiksi: Pelaajat on valmennettu huippukuntoon, eikä heitä pidättele mikään.

Esimerkiksi: Brasilia oli tällä kertaa pannut hyvän miehen maaliin ja joukkue menestyikin paremmin.

 

Tärkein pilkkusääntö lauseiden välissä: erota sivulause päälauseesta pilkulla.
Sivulauseita on vain kolmenlaisia:
   

  1. Alistuskonjunktiolla alkavat lauseet (että, jotta, koska, kun, jos, vaikka, kuin, kunnes) Opit säännöt helpoimmin, jos tarkistat niitä aina kirjoittaessasi.
  2. Relatiivipronominilla alkavat lauseet (joka, mikä. Voivat taipua, esim. jossa, minkä) Myös internetissä on sivustoja, joita kannattaa käyttää kirjoittamisen apuna.
  3. Kysyvällä sanalla alkavat lauseet, jolloin päälause on toteava. Opit parhaiten, kun tunnistat, millaiset asiat ovat itsellesi hankalia.
Hyvä keino varmistaa, tuleeko pilkkua, on lukea virke ääneen: jos pidät lukiessasi tauon ja jos virkkeessä on jokin kolmesta sivulausetyypistä, tarvitaan pilkku.

 

 

KOLME PISTETTÄ

Jos lauseen lopussa on kolme pistettä ja lause "loppuu kesken", pisteet jätetään ja seuraava lause alkaa isolla.

Jos lause jatkuu seuraavalle riville, korvataan pisteet repliikkiviivalla ja lause jatkuu pienellä.

{96027}{96080}Matkustaessani Saksaan törmäsin...
{96084}{96174}...aivan hermottoman kokoiseen tuoppiin.

Tulee siis näin:

{96027}{96080}Matkustaessani Saksaan törmäsin -
{96084}{96174}aivan hermottoman kokoiseen tuoppiin.

 

PERSOONAPRONOMINIT

Persoonapronominien (eli sanojen minä, sinä, hän jne.) käyttöä pyritään välttämään tilanteissa, joissa se on mahdollista. Esim. Sinä olet menossa --> Olet menossa. Tässä kuitenkin tapauskohtaisia eroja paljon ja oman harkinnan käyttö on paras sääntö.

Teitittelyä englannista suomennettaessa ilman asiayhteyttä on mahdoton tulkita, koska "you" sanahan voi tarkoittaa teitä tai sinua. Yleisesti ottaen muodollisissa tilanteissa teititellään, samoin mikäli kyseessä on "ylempiarvoinen" henkilö tai ensitapaaminen esim. vanhemman ja nuoremman ihmisen välillä. Jos suomentajalla ei ole kuvaa käytössä, niin silloin oikolukija tarkkana. Mieluiten tietysti suomennokset aina kuvan kanssa. Välttyy monilta asiayhteysvirheiltä.

 

Tästä voimmekin sitten siirtyä seuraavaan osioon: Suomentamisen alkeet 3: Ajastus, OCR, Kestot, Yleistä

 

  Viikon 37 uurastajat